Cijfers Binck in ’t kort

Cijfers Binck:

De totale opbrengsten zijn in het laatste kwartaal van 2014 met 29 procent gedaald tot 41,9 miljoen euro. Grootste boosdoeners zijn een afname van de rentebaten en een afname van de provisieopbrengsten. De aangepaste nettowinst is met 44 procent gedaald naar 12,7 miljoen euro.